หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
392

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง