หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างป้อมยาม อบต.แม่คำมี

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างป้อมยาม อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
385

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างป้อมยาม อบต.แม่คำมี
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างป้อมยาม อบต.แม่คำมี

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง