หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
225

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559

โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 7286 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง