หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
472

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ผด.1
ผด.1

ผด.2
ผด.2

ผด.5
ผด.5

แบบ คตง.
แบบ คตง.

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง