หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
375

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง