หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
430

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559
13180_center

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง