หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
324

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง