หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2,ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ,ก่อสร้างราวกันตกปากซอย 6 หมู่ที่ 4

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2,ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ,ก่อสร้างราวกันตกปากซอย 6 หมู่ที่ 4

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,133
ปร4,ปร5
แบบนางศรีไว24062563
บก01
ทีโออายนางศรีไว24062563
บก01
บกจันฟอง
ปร4,ปร5 คกก.24062563
ร่างทีโออาจันทร์ฟอง24062563
รายละเอียดจันทร์ฟอง24062563
บก01.ศูนย์เรียนรู้24062563
แบบ24062563
ปรคกก.ศูนย์เรียนรู้24062563
ปรช่าง24062563
ร่างทีโออา24062563
แแบบราว24062563
บก0124062563
ปรคกกราวกันตก24062563
ปรช่าง24062563
รายละเอียดราว24062563
ร่าวทีโออาราว24062563

 

ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง