หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบปชช.จำนวน 3 โครงการ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามแบบปชช.จำนวน 3 โครงการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
394

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุก จากบ้านท่า

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุก จากบ้านท่า

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านนางมะลิ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านนางมะลิ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกนานางประไพ

10270_side2
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนกันยายน 2566

  …