หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจากท้ายน้ำตก 3 ฝั่งขวานานายชวลิต อารีย์ ถึงนานายวิชิต จันทร์พล หมู่ที่ 3

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างจากท้ายน้ำตก 3 ฝั่งขวานานายชวลิต อารีย์ ถึงนานายวิชิต จันทร์พล หมู่ที่ 3

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,368
บก01 80400020052563
แบบรูป 80400020052563
ปร4,5คกก 80400020052563
ร่างtor 80400020052563
รายละเอียดราคากลาง 80400020052563
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง