หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนางภารดี สุขจิตต์ หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนางภารดี สุขจิตต์ หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,322
บก 01 น้ำตก 2 93600020052563
ปร4,5 คกก น้ำตก 2 93600020052563
ร่างทีโออา น้ำตก 2 93600020052563
ร่างทีโออา น้ำตก 2 93600020052563
รายละเอียดราคากลาง20052563
แบบรูแน้ำตก 2 93600020052563
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง