หน้าหลัก ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ สถจ

ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ สถจ

 1. สถจ.แพร่ จัดประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดแพร่
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 2. สถจ.แพร่ ร่วมประชุมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 3. นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ ตรวจติดตามปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 4. ประชุมเร่งรัดติดตามการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 5. สถจ.แพร่ จัดอบรมหลักและศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 6. ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ ร่วมลงตรวจหมู่บ้านไม่มีประปา ในพื้นที่ อ.ร้องกวาง
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 7. สถจ.แพร่ จัดประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่4/59
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 8. สถจ.แพร่ เปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทฺภาพด้านช่างโยธาของ อปท
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 9. ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30
 10. โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  หมวด: ข่าวในเครือข่าย อปท.จ.แพร่ วันที่: 2019-09-30