หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมี

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
619
ผู้ชนะ 370028042563

 

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 7286 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง