หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,104
ประกาศโควิด

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง