หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
222

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี โดย นายผดุงสินธุ์  ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มอบหมายให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำโดย นายสุรชัย ใจนนถี หัวหน้าสำนักปลัด  และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิก อสม. สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เป็นอย่างดี

 

 

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่ว … …