หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 1042/2566 [พร 0818//ว993-6 ก.ค.66] เรื่อง การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประเด็นพัฒนาที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

1042/2566 [พร 0818//ว993-6 ก.ค.66] เรื่อง การจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประเด็นพัฒนาที่ 3 ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
155
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559