หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 1033/2566 [พร 0818/ว990-5 ก.ค.66] เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2566-2570 และ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2568

1033/2566 [พร 0818/ว990-5 ก.ค.66] เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2566-2570 และ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2568

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
617
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559