หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 1021/2566 [พร 0023.14/ว988-4 ก.ค.66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567

1021/2566 [พร 0023.14/ว988-4 ก.ค.66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
63
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559