หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 979/2566 [พร 0023.14/ว567-23 มิ.ย.66] เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและนำส่งเป็นรายได้แผ่น

979/2566 [พร 0023.14/ว567-23 มิ.ย.66] เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้ดำเนินการเรียกคืนและนำส่งเป็นรายได้แผ่น

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
101
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559