หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 943/2566 [พร 0023.5/ว2348-15 มิ.ย.66] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร การจัดทำพิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567 ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณและการบันทึกร่างงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LASS)

943/2566 [พร 0023.5/ว2348-15 มิ.ย.66] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร การจัดทำพิจาณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567 ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณและการบันทึกร่างงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LASS)

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
238
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559