หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 926/2566 [พร 0023.14/ว436-15 พ.ค.66] เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

926/2566 [พร 0023.14/ว436-15 พ.ค.66] เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
123
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559