หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 894/2566 [อว 0602.24/พิเศษ26/2566-7 มี.ค.66] เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ

894/2566 [อว 0602.24/พิเศษ26/2566-7 มี.ค.66] เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง การบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสวัสดิการสังคมตามนโยบายรัฐบาลและการถ่ายโอนภารกิจ

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
228
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559