หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 855/2566 [กค 0318.38/ว19-31 พ.ค. 66] เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

855/2566 [กค 0318.38/ว19-31 พ.ค. 66] เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
441
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559