หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่คำมี

อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
61

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารแม่คำมี จัดกิจรรมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแม่คำมี

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบ … …