หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 792/2566 [พร 0023.5/ว1993-22 พ.ค.66] เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษี สรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

792/2566 [พร 0023.5/ว1993-22 พ.ค.66] เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 และภาษี สรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
325
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559