หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 785/2566 [พร 0023.6/ว237-22 พ.ค.66] เรื่อง แจ้งขอยกเลิกตัวชี้วัดด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หน่วยที่ 4 การดำเนินการตามนโยบายจังหวัด(ข้อ 11) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และใช้ตัวชี้วัด ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หน่วยที่ 4

785/2566 [พร 0023.6/ว237-22 พ.ค.66] เรื่อง แจ้งขอยกเลิกตัวชี้วัดด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หน่วยที่ 4 การดำเนินการตามนโยบายจังหวัด(ข้อ 11) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และใช้ตัวชี้วัด ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ หน่วยที่ 4

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
359
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559