หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 775/2566 [พร 0023.2/ว1902-12 พ.ค. 66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น – สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศน์

775/2566 [พร 0023.2/ว1902-12 พ.ค. 66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น – สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศน์

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
395
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559