หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 764/2566 [พร 0023.14/ว354-12 พ.ค. 66] เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

764/2566 [พร 0023.14/ว354-12 พ.ค. 66] เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
834
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559