หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 672/2566 [พร 0023.14/ว316-25 เม.ย. 66] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566

672/2566 [พร 0023.14/ว316-25 เม.ย. 66] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
133
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559