หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 664/2566 [พร 0818/ว308-21 เม.ย. 66] เรื่อง การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล

664/2566 [พร 0818/ว308-21 เม.ย. 66] เรื่อง การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
212
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559