หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 581/2566 [พร 0818/ว261-5 เม.ย. 66] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

581/2566 [พร 0818/ว261-5 เม.ย. 66] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรในสังกัดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
173
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559