หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 536/2566 [พร 0023.14/ว233-24 มี.ค.66] เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

536/2566 [พร 0023.14/ว233-24 มี.ค.66] เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
460
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559