หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 527/2566 [พร 0818/ว226-22 มี.ค.66] เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

527/2566 [พร 0818/ว226-22 มี.ค.66] เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
153
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559