หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 501/2566 [พร 0818/ว216-17 มี.ค.66] เรื่อง ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

501/2566 [พร 0818/ว216-17 มี.ค.66] เรื่อง ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2563) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
7
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

613/2566 [พร 0023.4/ว175-11 เม.ย. 66] เรื่อง แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจาณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ