หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 483/2566 [พร 0023.5/ว137-16 มี.ค. 66] เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์

483/2566 [พร 0023.5/ว137-16 มี.ค. 66] เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ในรูปแบบออนไลน์

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
152
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559