หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 476/2566 [พร 0023.14/ว206-14 มี.ค. 66] เรื่อง แนวทางพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

476/2566 [พร 0023.14/ว206-14 มี.ค. 66] เรื่อง แนวทางพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
199
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559