หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 417/2566 [พร 0818/ว178-28 ก.พ.66] เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะ ที่2 (พ.ศ.2566-2570) และตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

417/2566 [พร 0818/ว178-28 ก.พ.66] เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะ ที่2 (พ.ศ.2566-2570) และตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
158
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559