หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 312/2566 [พร 0023.6/ว95-17 ก.พ.66] เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

312/2566 [พร 0023.6/ว95-17 ก.พ.66] เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
189
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559