หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
270
ita_000074
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง