หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 221/2566 [พร 0818/ว79-31 ม.ค. 66] เรื่อง ซักซ้อมปฏิทินการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

221/2566 [พร 0818/ว79-31 ม.ค. 66] เรื่อง ซักซ้อมปฏิทินการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
974
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559