หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 99/2566 [พร 0023.14/ว43-17 ม.ค.66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

99/2566 [พร 0023.14/ว43-17 ม.ค.66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
284
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559