หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 70/2566 [พร 0023.3/ว10-10 ม.ค.66] เรื่อง โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ผ่านระบบ Zoom Meeting

70/2566 [พร 0023.3/ว10-10 ม.ค.66] เรื่อง โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ผ่านระบบ Zoom Meeting

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
232
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559