หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 65/2566 [พร 0023.14/ว27-12 ม.ค.66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา(รร./ศพด.)สังกัด อปท.

65/2566 [พร 0023.14/ว27-12 ม.ค.66] เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา(รร./ศพด.)สังกัด อปท.

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
303
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559