หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 25/2566 [พร 0818/ว7-5 ม.ค.66] เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยจังหวัด หุ้นส่วนการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ด้านที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด

25/2566 [พร 0818/ว7-5 ม.ค.66] เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยจังหวัด หุ้นส่วนการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ ด้านที่อยู่อาศัย ระดับจังหวัด

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
372
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559