หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
42

ในที่วันที่ 13 มกราคม 2566 อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายกผดุงสินธุ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่คำมี นำของไปมอบให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่คำมี และ โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) ในวันเด็กแห่งชาติ 2566

 

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ … …