หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายหอกระจายข่าวของ อบต.แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเสียงตามสายหอกระจายข่าวของ อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
29
ผู้ชนะ_000036

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง