หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือน เมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือน เมษายน 2565

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
33
ผู้ชนะ_000034

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง