หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2565

อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2565

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
62

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกับอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรม พิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ /ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปลัดจังหวัดแพร่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลแม่คำมี ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่คำมี ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้

 

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ในที่วันที่ 13 มกราคม 2566 อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายกผดุ … …