หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2565

อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2565

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
473

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกับอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร่วมจัดกิจกรรม พิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ /ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนางณัชชา มีจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปลัดจังหวัดแพร่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลแม่คำมี ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำแม่คำมี ปล่อยปลา และปลูกต้นไม้

 

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เ … …