หน้าหลัก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,696
สขร ก.ค 65
ดูบทความทั้งหมดใน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)

บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567