หน้าหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 1 เชียงใหม่

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,658

บทความล่าสุด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่คำมี จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2567